Chuyên đề dạy học theo chủ đề toán 9 – Minh họa: Tiếp tuyến của đường tròn

Chuyên đề dạy học theo chủ đề toán 9 – Minh họa: Tiếp tuyến của đường tròn

Trích nội dung:

Ví dụ: Chương II – Hình học 9 cấu trúc lại như sau:

                 Chương trình hiện hành Cấu trúc lại chương trình
Tiết 18: Sự xác định đường tròn.

Tính chất đối xứng.

Chủ đề 1:(2tiết): Cách xác định đường tròn.

Tiết 1: Sự xác định đường tròn.

Tiết 2: Tính chất đối xứng của đường tròn.

Tiết 19:  Luyện tập
Tiết 20: Quan hệ đường kính và dây của đường tròn. Chủ đề 2:(4tiết): Quan hệ giữa hai dây của đường tròn.

Tiết 1: Quan hệ về độ dài giữa hai dây.

Tiết 2: Luyện tập.

Tiết 3: Quan hệ vuông góc giữa đường. kính và dây.

Tiết 4: Luyện tập + Kiểm tra chủ đề (15’)

Tiết 21: Luyện tập
Tiết 22: Liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm.
Tiết 23: Luyện tập
Tiết 24: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Chủ đề 3:(4 tiết): Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Đường tròn với đường tròn.

Tiết 1; 2: Vị trí tương đối.

Tiết 3: Các hệ thức.

Tiết 4: Luyện tập.

Tiết 29; 30: Vị trí tương đối của hai đường tròn.
Tiết 31: Luyện tập
Tiết 25: Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến. Chủ đề 4: Tiếp tuyến của đường tròn.

Tiết 1: Tính chất tiếp tuyến.

Tiết 2: Dấu hiệu nhận biết.

Tiết 3: Luyện tập

Tiết 4: Quan hệ giữa đường tròn với tam giác.

Tiết 26: Luyện tập
Tiết 27: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
Tiết 28: Luyện tập.

Ví dụ: Một số chủ đề môn Toán các khối như sau:

Khối Chương trình hiện hành Cấu trúc lại chương trình
6  Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Chủ đề : Dấu hiệu chia hết (4tiết)

Tiết 1: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Tiết 2: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Tiết 3: Luyện tập

Tiết 4: Luyện tập

 Luyện tập
 Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 Luyện tập
7  Bài 3: Đơn thức. Chủ đề 3: Đơn thức (3 tiết): 

Tiết 1: Các khái niệm về đơn thức

Tiết 2: Phép nhân đơn thức, phép cộng đơn thức đồng dạng.

Tiết 3: Luyện tập

 Bài 4: Đơn thức đồng dạng.
 Luyện tập
8  Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức   Chủ đề: Chia đa thức (4tiết)

Tiết 1: Chia đơn thức cho đơn thức,   Chia đa thức cho đơn thức.

Tiết 2: Luyện tập.

Tiết 3: Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Tiết 4: Luyện tập.

 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
 Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 Luyện tập
9 Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

 

 Chủ đề: Ứng dụng TSLG vào giải một số dạng toán (4tiết)

 Tiết 1: Tính tỉ số lượng giác; Tính góc khi biết tỉ số lượng giác.( HD sử dụng máy tính)

Tiết 2: Giải tam giác vuông.

Tiết 3;4 : Luyện tập.

 Luyện tập
 Bài 6: Hệ thức vi – ét và ứng dụng  Chủ đề: Hệ thức vi – ét (2tiết)

 Tiết 1: Định Lí vi – ét

Tiết 2: Tìm hai số biết tổng và tích của chúng

 Luyện tập

 

 

Xem và tải bản đầy đủ

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *