Một số tài liệu tự học lập trình Scratch
Xin gửi tới các bạn một vài tài liệu học lập trình Scratch sưu tầm được trên mạng  1) Tự học lập trình Scratch của Bùi Việt Hà 2) File PowerPoint giới thiệu về lập trình Scratch   3) Lập trình với Scratch – Hành trang cho tương lai Bạn nào có tài liệu có thể chia sẻ tiếp… (0 comment)

Hướng dẫn tạo email tên miền riêng hoàn toàn miễn phí
Bạn đang sở hữu một website và muốn tạo email với tên miền riêng của mình cho chuyên nghiệp chẳng hạn website của mình là NDTLS.COM thì mình sẽ tạo các email có dạng như admin@NDTLS.COM , hay bạn là người quản lý website của trường học chẳng hạn thcslocson.edu.vn thì bạn có thể tạo các… (0 comment)